ANALYSE Group

Dopravní psychologie

dopravni small

 Jste "vybodovaný" řidič? Chcete být profesionálním řidičem? Máte zákaz řízení motorových vozidel?

 

Nabízíme komplexní dopravně psychologické vyšetření, na základě akreditace vydané Ministerstvem dopravy ČR.

 

Toto vyšetření je povinné pro:

 • VYBODOVANÉ" ŘIDIČE – k žádosti o navrácení řidičského průkazu po 12 měsících od vybodování
 • PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČE pro skupiny C,D,E (vozidla nad 7,5 tuny)
 • řidiče STARŠÍ 65 let na základě žádosti praktického lékaře
 • řidiče SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ motorových vozidel nařízený soudem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností
 • řidiče „V PODMÍNCE" – při závazku zdržet se řízení v rámci „podmínky"Dále nabízíme vyšetření pro další skupiny řidičů:
• UČITELÉ AUTOŠKOL - před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele
• ostatní řidiči DOPORUČENÍ LÉKAŘEM (zdravotní potíže, abúzus alkoholu, drog)
Upozornění: i přes doporučení lékařem, toto vyšetření NENÍ hrazeno ze zdravotního pojištění – řidič si jej HRADÍ SÁM
Posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla se provádí podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011 a Vyhlášky č.277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 7. 2013 se mění § 87a odstavec 3 zákona č. 361/2000 Sb. který zní:

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

K vyšetření si přineste sebou:

 • Občanský průkaz, příp. jiný průkaz totožnosti.
 • Řidičský průkaz (pokud nebyl odebrán)
 • Ověřený výstup z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení (na žádost řidiče vydá konkrétní místo veřejné správy - Czech Point)
 • Výpis z evidenční karty řidičů nebo ze záznamů bodového hodnocení. (profesionální řidiči starší 50 let)
 • Brýle či jiné zdravotní pomůcky, pokud tyto pomůcky používáte.

Na vyšetření byste se měli dostavit včas, odpočatí, přiměřeně vyspalí a v dobrém fyzickém a psychickém rozpoložení.

Jak se objednat:

 • Objednat se můžete telefonicky nebo emailem.
 • Termíny se snažíme co nejvíce přizpůsobit přání a potřebám klienta.
 • Volejte, prosím, od pondělí do pátku mezi 9 a 17 hodinou. Pokud nebudeme moci váš telefon ihned přijmout, pošlete SMS, zavoláme vám zpět, jakmile to bude možné.

Telefon: +420 221 989 557 (studio); +420 777 159 524 (PhDr. Lucie Skalíková)

Email:

Průběh dopravně psychologického vyšetření
Dopravně psychologické vyšetření je prováděno psychodiagnostickou technikou a testovými metodami, umožňujícími řádně provést kvalitní psychologické vyšetření, včetně evidence výsledků vyšetření, dle platných předpisů a legislativy EU. Toto zahrnuje zejména:

 1. Přístrojové vyšetření úrovně a kvality koncentrace pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.
 2. Zhodnocení kognitivních schopností a posouzení osobnostních charakteristik a vlastností vyšetřovaného jedince.
 3. Rozhovor a sdělení výsledků.

Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou na počkání, v případě hromadného testování do 2 dnů.

Cena vyšetření:

 • profesionální řidiči 2 000,- Kč (min. 2 hodiny)
 • vybodovaní řidiči 2 500,- Kč (min. 3 hodiny)
 • řidiči senioři 1 700,-Kč
 • opakované vyšetření u nás 1 500,-Kč
 • vyšetření pro firemní zákazníky dle dohody
 • v případě dlouhodobé spolupráce nabízíme zvýhodněné podmínky

Veškerá dopravně psychologická vyšetření jsou vedena plně v souladu s právní legislativou. Námi vydaná písemná zpráva vypovídá o psychické způsobilosti klienta ve vztahu k řízení vozidla, popřípadě k jinému působení v oblasti dopravy.

 • DSC_0256.jpg
 • RM_19_11_15_3.jpg
 • RM_19_11_15_2.jpg
 • DSC_0221.jpg
 • DSC_0204.jpg
 • DSC_0125.jpg
 • DSC_0277.jpg
 • DSC_0335.jpg
 • DSC_0120.jpg
 • DSC_0164.jpg
 • DSC_0104.jpg
 • DSC_0330.jpg
 • DSC_0189.jpg
 • RM_19_11_15.jpg
 • DSC_0093.jpg
 • DSC_0286.jpg
 • DSC_0174.jpg
 • DSC_0184.jpg
 • DSC_0316.jpg
 • DSC_0348.jpg

 Unikátní metoda budování vysoce výkonných týmů

The Rocket popis small