ANALYSE Group

Sportovní psychologie

sportovni psychologie small

 
Neumíte na závodech „prodat", co ukazujete na tréninku? Strach a nervozita ovlivňuje příliš Váš sportovní výkon?

 

Během závodu při neúspěchu ztrácíte koncentraci pozornosti? V kritických situacích závodu/zápasu máte problémy ovládnout své emoce? Nevíte, jak motivovat a kam nasměrovat Vaše dítě?

Cílem sportovní psychologie je podpora maximálního využití talentu, výkonnostního potenciálu a tréninkových metod v souladu s celkovým osobnostním vývojem a životem sportovce.

Psychologická poradna nabízí:

 • Krátkodobou i dlouhodobou psychologickou přípravu sportovců, zvyšování psychické odolnosti
 • Posouzení a zhodnocení úrovně předpokladů pro sportovní činnost (aktuální úroveň specifických schopností, tak i posouzení kognitivních schopností a osobnosti sportovce)
 • Pomoc při hledání a rozvíjení sportovních talentů
 • Pracovat s týmem (podpora a dynamika týmů, analýza týmu, role, vzájemné vztahy a vazby, komunikace)
 • Spolupráce s trenéry (konzultovat daná témata sportovce, podpora komunikace a vztahu trenér – sportovec)
 • Konzultace s rodiči sportujícího dítěte, návrh doporučení
 • Přípravu klienta na konkrétní soutěž

Sportovně-psychologická příprava pomáhá:

 • Zvyšovat sebedůvěru
 • Snižovat trému a úzkost
 • Odbourávat strach ze zranění
 • Koncentrovat se na správnou věc ve správný čas
 • Regulovat stupeň nabuzení
 • Relaxovat a snižovat napětí v těle
 • Udržovat motivaci
 • Plánovat cíle a stanovovat strategie jejich dosažení
 • Rozvíjet technické dovednosti a taktické myšlení
 • DSC_0169.jpg
 • DSC_0125.jpg
 • DSC_0104.jpg
 • RM_19_11_15.jpg
 • DSC_0184.jpg
 • RM_19_11_15_3.jpg
 • DSC_0256.jpg
 • DSC_0316.jpg
 • DSC_0164.jpg
 • RM_19_11_15_2.jpg
 • DSC_0174.jpg
 • DSC_0335.jpg
 • DSC_0277.jpg
 • DSC_0221.jpg
 • DSC_0189.jpg
 • DSC_0120.jpg
 • DSC_0093.jpg
 • DSC_0330.jpg
 • DSC_0204.jpg
 • DSC_0286.jpg

 Unikátní metoda budování vysoce výkonných týmů

The Rocket popis small