ANALYSE Group

Leadership Meeting

Leadership Meeting je rychlý, prakticky zaměřený nástroj rozvoje, který vede k bezprostřední změně. Slouží k transferu poznatků do praxe, ne k získávání znalostí a dovedností. Jedná se o setkání manažerů cíleně zaměřené na témata, která jsou pro firmu prioritní, a které je „pálí" a kde je společná vůle tyto problémy řešit.

Na co se zaměřit?

 • Přizpůsobit styl řízení měnící se době,
 • Důsledněji implementovat hodnoty do praktického života firmy,
 • Zlepšit týmovou spolupráci, solidaritu a vzájemnost,
 • Posílit dávání zpětné vazby ze strany manažerů, a tím posílit vzájemnou důvěru.

Jak probíhají LM?

 1. Na začátek krátká prezentace nových trendů ve vybrané oblasti leadershipu (jak to funguje jinde).
 2. Moderovaná diskuse, která má za cíl vyměnit si zkušenosti a vědomosti v dané oblasti.
 3. Příprava a monitoring rozvojových plánů změny, které navazují na strategii firmy, respektuje zásadu SMART cílů a přináší konkrétní změnu do práce každého.

 • DSC_0174.jpg
 • DSC_0316.jpg
 • DSC_0256.jpg
 • DSC_0184.jpg
 • DSC_0164.jpg
 • DSC_0277.jpg
 • DSC_0120.jpg
 • RM_19_11_15.jpg
 • DSC_0330.jpg
 • DSC_0221.jpg
 • RM_19_11_15_3.jpg
 • DSC_0189.jpg
 • RM_19_11_15_2.jpg
 • DSC_0125.jpg
 • DSC_0093.jpg
 • DSC_0104.jpg
 • DSC_0204.jpg
 • DSC_0286.jpg
 • DSC_0348.jpg
 • DSC_0169.jpg

 Unikátní metoda budování vysoce výkonných týmů

The Rocket popis small