ANALYSE Group

Online diagnostika

 

Naše společnost využívá ve své práci psychologické diagnostiky Hogan Assessment Systems (HAS), kterou na českém trhu zastupuje společnost Assessment Systems. Naši konzultanti mají certifikaci ke všem metodám HAS.
Zvolené metody profesní psychodiagnostiky umožňují zachytit tři základní oblasti osobnosti testovaného – jeho fungování za běžných okolností, jeho reakce v zátěži a nových situacích a jeho motivy k jednání.

 

Hoganův osobnostní dotazník (HPI)

 • Dotazník patří k nejefektivnějším metodám psychologické diagnostiky osobnosti. Postihuje osobnostní rysy, které jsou klíčové, a spolehlivě predikuje úspěšnost jedince na pracovních pozicích. Ve světě je dotazníkem HPI otestováno okolo 16 tisíc lidí týdně.
 • Doba vyplnění testu je cca 20–25 minut.
 • Dotazník obsahuje spolehlivou škálu validity a lži skór, které odhalí nepozornost či snahu prezentovat se v lepším světle.

 

Hoganův rozvojový test (HDS)

 • Tato unikátní metoda je určena k odhalení dispozic k rizikovým vzorcům chování, které se mohou projevit ve vypjatých a zatěžujících situacích. Hoganův rozvojový test identifikuje 11 různých způsobů interpersonálního chování, které mohou bránit v rozvoji dobrých pracovních vztahů s okolím, mohou snižovat produktivitu a celkově limitovat kariérové možnosti.
 • Doba vyplnění testu je 15-20 minut.

 

Inventář motivů, hodnot a preferencí (MVPI)

 • Tento dotazník umožňuje identifikovat základní hodnoty a vnitřní motivaci při dosahování pracovních cílů. Poskytuje informace o souladu osobních zájmů člověka a požadavků konkrétního pracovního místa.
 • Doba vyplnění testu je 15-20 minut.

 

Osobnostní typologie na bázi MBTI

 • Další metodou, kterou využíváme je osobnostní typologie na bázi MBTI. MBTI je v našem pojetí velmi dobrým doplňkem hoganových testů. Popisuje trvalé temperamentové ladění osobnosti, potvrzujíce výstupy HPI a napomáhá vnímat přirozené tendence k jednání účastníků s požadavky dané pozice. Výstupem tohoto testu je individuální osobnostní profil, který kombinuje čtyři dimenze osobnosti jako je extraverze-introverze, myšlení – cítění, vnímání – intuice, usuzování – vnímání.
 • DSC_0316.jpg
 • DSC_0330.jpg
 • DSC_0204.jpg
 • DSC_0256.jpg
 • DSC_0348.jpg
 • RM_19_11_15.jpg
 • RM_19_11_15_2.jpg
 • DSC_0164.jpg
 • DSC_0093.jpg
 • DSC_0277.jpg
 • DSC_0104.jpg
 • DSC_0125.jpg
 • DSC_0120.jpg
 • DSC_0169.jpg
 • DSC_0286.jpg
 • DSC_0189.jpg
 • DSC_0335.jpg
 • RM_19_11_15_3.jpg
 • DSC_0174.jpg
 • DSC_0184.jpg

 Unikátní metoda budování vysoce výkonných týmů

The Rocket popis small