ANALYSE Group

Assessment centrum

 

Assessment centrum (AC), hodnotící centrum, slouží k posuzování lidí, používá se pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Základním rysem AC je přítomnost více hodnotitelů včetně budoucího nadřízeného, kteří kandidáty posuzují z různých hledisek a podle různých kritérií během delšího časového úseku. AC můžeme ověřovat zejména různé sociální dovednosti jako prezentační dovednosti, spolupráce v týmu, prodejní dovednosti apod. Kromě sociálních dovedností se v AC můžeme zaměřit na posouzené osobnosti všeobecně.

 

Kdy je vhodné použít metodu AC?
AC je vhodné použít hlavně v případech, kdy špatné rozhodnutí může způsobit firmě velké ztráty. Jedná se o tyto pracovní pozice:

 • Vysoké manažerské pozice
 • Pozice úzce specializované
 • Pozice, na které se hlásí velké množství uchazečů a je třeba rychle eliminovat nevhodné
 • Výběr pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s klientem (obchodní pozice)

 

Provedení

Nejoptimálnější počet kandidátů 5 – 8. Obvyklá doba trvání je jeden den. V tomto časové období uchazeči procházejí individuálními pohovory, psychodiagnostikou, týmovými hrami, případovými studiemi apod. Po ukončení Assessment Centra se koná porada hodnotitelů, na které jsou probrány výkony všech kandidátů a doporučen postup pro práci s jednotlivými kandidáty. Psychodiagnostika může být vyhodnocena již v průběhu Assessment Centra nebo dodatečně.

Výhody

V oblasti hodnocení kandidátů lze najít tyto výhody:

 • AC se zúčastňuje větší počet hodnotitelů, což snižuje subjektivitu výsledného hodnocení
 • kandidáty je možno sledovat v interakci s dalšími osobami, dá se tedy hodnotit i schopnost týmové práce, ověřit konkrétní sociální dovednosti – jak se kandidát chová, jak pracuje, jak vychází s lidmi
 • kvality kandidátů lze lépe porovnat, protože jsou přítomni všichni současně. Navíc si úspěšný kandidát více váží pozice, kterou získal v konkurenci dalších uchazečů a je loajální.

Z ekonomického hlediska je třeba vyzdvihnout časovou úsporu (jednotliví manažeři se mohou účastnit jednoho AC místo mnoha pohovorů, výběr z velkého počtu kandidátů) a úsporu nákladů, které by vznikly v případě přijetí nevhodného kandidáta, který neprošel tak důkladným testováním.

 • DSC_0277.jpg
 • DSC_0204.jpg
 • DSC_0316.jpg
 • DSC_0174.jpg
 • RM_19_11_15_3.jpg
 • RM_19_11_15_2.jpg
 • RM_19_11_15.jpg
 • DSC_0184.jpg
 • DSC_0286.jpg
 • DSC_0104.jpg
 • DSC_0256.jpg
 • DSC_0221.jpg
 • DSC_0189.jpg
 • DSC_0164.jpg
 • DSC_0335.jpg
 • DSC_0093.jpg
 • DSC_0169.jpg
 • DSC_0330.jpg
 • DSC_0120.jpg
 • DSC_0348.jpg

 Unikátní metoda budování vysoce výkonných týmů

The Rocket popis small